Bang Media

Shakisha kuri ino site

UBUCURABWENGE-AMASEKURUZA Y'ABAMI B'U RWANDA

Uyu mwami twimitse ni
MUTARA.
Izina rye akiri Umututsi
ni Rudahigwa.

Nyina ni Nyiramavugo.
Izina rye akiri Umututsi
ni Kankazi,
ka Mbanzabigwi
ya Rwakagara
rwa Gaga
rya Mutezintare
wa Sesonga
ya Makara
ya Kiramira
cya Mucuzi
wa Nyantabana
ya Burigande
bwa Ngoga
ya Gihinira
cya Ndiga
ya Gahutu
ka Serwega
rwa Mututsi:
akaba umukobwa w'Abega.

Nyina ni Nyiranteko,
ya Nzagura
ya Mbonyingabo :
akaba umukobwa w'Abashambo.

Aho ga nyine, Abega bakabyirana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Mutara ni uwa
YUHI.
Izina rye akiri Umututsi
ni Musinga.

Nyina ni Nyirayuhi.
Izina rye akiri Umututsi
ni Kanjogera,
ka Rwakagara
rwa Gaga
rya Mutezintare
wa Sesonga
ya Makara
ya Kiramira
cya Mucuzi
wa Nyantabana
ya Burigande
bwa Ngoga
ya Gihinira
cya Ndiga
ya Gahutu
ka Serwega
rwa Mututsi:
akaba umukobwa w'Abega.

Nyina ni Nyiramashyongoshyo,
ya Mukotanyi
wa Kimana
cya Kabajyonjya
ka Rwaka
rwa Yuhi Mazimpaka Umwami wa Rubanda:
akaba umukobwa w'Abanyiginya.

Aho ga nyine, Abega bakabyirana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Yuhi ni uwa
KIGERI.
Izina rye akiri Umututsi
akaba Rwabugiri.

Nyina ni Nyirakigeri.
Izina rye akiri Umututsi
akaba Murorunkwere,
wa Mitari
ya Cumu
rya Giharangu
cya Mutima
wa Matana
ya Babisha
ba Samutaga
wa Byunga
bya Bigirimana
bya Sagashya
ka Sakera
ka Sakayumbu
ka Mwezantandi
wa Ntandayera
ya Mukono
wa Mututsi: akaba umukobwa w'Abakono.

Nyina ni Nyirangeyo,
ya Rukundo
rwa Maronko:
akaba umukobwa w'Abashambo.

Aho ga nyine, Abakono bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Kigeri ni uwa
MUTARA.
Izina rye akiri Umututsi
ni Rwogera .

Nyina ni Nyiramavugo.
Izina rye akiri Umututsi
ni Nyiramongi,
ya Gaga
rya Mutezintare
wa Sesonga
ya Makara
ya Kiramira
cya Mucuzi
wa Nyantabana
ya Burigande
bwa Ngoga
ya Gihinira
cya Ndiga
ya Gahutu
ka Serwega
rwa Mututsi:
akaba umukobwa w'Abega.

Nyina ni Nyiragahwehwe,
ka Minyaruko
ya Kabeba
ka Byami
bya Shumbusho
ya Ruherekeza
rwa Zuba
rya Gitore
cya Kigeri Mukobanya Umwami wa Rubanda:
akaba umukobwa w'Abanyiginya

Aho ga nyine, Abakono bakabyirana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Mutara ni uwa
YUHI.
Izina rye akiri Umututsi
ni Gahindiro.

Nyina ni Nyirayuhi.
Izina rye akiri Umututsi
ni Nyiratunga,
rya Rutabana
rwa Nyakirori
ya Makara
ya Kiramira
cya Mucuzi
wa Nyantabana
ya Burigande
bwa Ngoga
ya Gihinira
cya Ndiga
ya Gahutu
ka Serwega
rwa Mututsi:
akaba Umukobwa w'Abega.

Nyina ni Nyiramwami,
wa Shumbusho
rya Muhoza
wa Ruregeya:
akaba umukobwa w'Abagesera.

Aho ga nyine, Abega bakabyirana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Yuhi ni uwa
MIBAMBWE.
Izina rye akiri Umututsi
ni Sentabyo.

Nyina ni Nyiramibambwe.
Izina rye akiri Umututsi
ni Nyiratamba,
rya Sesonga
ya Makara
ya Kiramira
cya Mucuzi
wa Nyantabana
ya Burigande
bwa Ngoga
ya Gihinira
cya Ndiga
ya Gahutu
ka Serwega
rwa Mututsi:
akaba Umukobwa w'Abega.

Nyina ni Nyiramacyuriro,
ya Rusimbi
rwa Magenda
ya Gasimbuzi
ka Senyamisange
ya Muyogoma
wa Juru
rya Yuhi Gahima Umwami wa Rubanda:
akaba umukobwa w'Abanyiginya.

Aho ga nyine, Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Mibamwe ni uwa
KIGERI.
Izina rye akiri Umututsi
ni Ndabarasa.

Nyina ni Nyirakigeri.
Izina rye akiri Umututsi
ni Rwesero,
rwa Muhoza
wa Ruregeya :
akaba umukobwa w'Abagesera.

Nyina ni Mboyire
y Rujuhe
rwa Censha
rya Nyirabahaya :
akaba umukobwa w'Abahondogo.

Aho ga nyine, Abagesera bakabyirana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Kigeri ni uwa
CYIRIMA.
Izina rya akiri Umututsi
ni Rujugira.

Nyina ni Nyiracyirima.
Izina rye akiri Umututsi
ni Kirongoro,
cya Kagoro
ka Nyamugenda :
akaba umukobwa w'Abega.

Nyina akaba Nyanka,
ya Migambi
ya Rukundo
rwa Ntaraganda
ya Nkomokomo :
akaba umukobwa w'Ababanda.

Aho ga nyine Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Cyirima ni uwa
YUHI.
Izina rye akiri Umututsi
ni Mazimpaka.

Nyina ni Nyirayuhi
Izina rye akiri Umututsi
ni Nyamarembo,
ya Majinya
ya Byunga
bya Bigirimana
bya Sagashya
ka Sakera
ka Sakayumbu
ka Mwezantandi
wa Ntandayera
ya Mukono
wa Mututsi:
akaba umukobwa w'Abakono.

Nyina ni Nyamyishywa,
ya Musanzu
wa Cyankumba
cya Juru
rya Yuhi Gahima Umwami wa Rubanda :
akaba umukobwa w'Abanyiginya.

Aho ga nyine, Abakono bakabyirana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Yuhi ni uwa
MIBAMBWE.
Izina rye akiri Umututsi
Akaba ni Gisanura.

Nyina ni Nyiramibambwe
Izina rye akiri Umututsi
Akaba Nyabuhoro,
bwa Rwiru
rwa Rubona
rwa Mukubu
wa Mushyoma
wa Bitungwa
bya Nkosa
ya Rubaga
rwa Mutashya
wa Gihumbi :
akaba umukobwa w'Abaha.

Nyina ni Nyiramugondo
wa Muyogoma
wa Juru
rya Yuhi Gahima Umwami wa Rubanda:
akaba umukobwa w'Abanyiginya.

Aho ga nyine, Abaha bakabyirana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Mibambwe ni uwa
KIGERI.
Izina rya akiri Umututsi
Akaba Nyamuheshera.

Nyina ni Nyirakigeri.
Izina rye akiri Umututsi
Akaba Ncendeli,
Ya Gisiga
Cya Semugondo :
Akaba umukobwa w'Abega.

Nyina akaba Ncekeli,
ya Ruhomwa
rwa Kinanira
cya Juru
rya Yuhi Gahima Umwami wa Rubanda:
akaba umukobwa w'Abanyiginya.

Aho ga nyine Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Kigeri ni uwa
MUTARA.
Izina rye akiri Umututsi
akaba Semugeshi.

Nyina ni Nyiramavugo
Izina rye ari Umututsi
akaba Nyirakabogo,
ka Gashwira
ka Burigande
bwa Ngoga
ya Gihinira
cya Ndiga
ya Gahutu
ka Serwega
rwa Mututsi:
akaba umukobwa w'Abega.

Nyina akaba Mfitiki,
cya Ruherekeza
rwa Zuba
rya Gitore
cya Kigeri Mukobanya Umwami wa Rubanda:
akaba umukobwa w'Abanyiginya

Aho ga nyine Abakono bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Mutara ni uwa
RUGANZU.
Izina rye akiri Umututsi
akaba Ndori.

Nyina ni Nyiruganzu.
Izina rye akiri Umututsi
akaba Nyabacuzi,
ba Kibogora :
akaba umukobwa w'Abakono.

Nyina akaba Nyirarugwe
rwa Nkuba
ya Bwimba
bwa Gitore
cya Kigeri Mukobanya Umwami wa Rubanda:
akaba umukobwa w'Abanyiginya.

Aho ga nyine Abakono bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Ruganzu ni uwa
NDAHIRO.
Izina rye akiri Umututsi
ni Cyamatare.

Nyina ni Nyirandahiro.
Izina rye akiri Umututsi
akaba Nyirangabo,
ya Nyantabana
ya Kamima:
akaba Umukobwa w'Abega.

Nyina akaba Buhorwinka
bwa Kigobe
cya Cyahi
cya Mukubu
wa Cyenge
cya Nyacyesa
cya Mukobwa
wa Ndoba Umwami wa Rubanda:
akaba umukobwa w'Abanyiginya.

Aho ga nyine, Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Ndahiro ni uwa
YUHI.
Izina rye akiri Umututsi
akaba Gahima.

Nyina ni Nyirayuhi.
Izina rye akiri Umututsi
akaba Matama,
ya Bigega
bya Mutashya
wa Gihumbi:
akaba umukobwa w'Abaha.

Nyina ni Nyabyanzu
bya Nkuba
ya Nyabakonjo:
akaba umukobwa w'Abongera.

Aho ga nyine, Abaha bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Yuhi ni uwa
MIBAMBWE.
Izina rye akiri Umututsi
ni Mutabazi.

Nyina ni Nyimibambwe.
Izina rye akiri Umututsi
akaba Nyabadaha,
ba Ngoga
ya Gihinira
cya Ndiga
ya Gahutu
ka Serwega
rwa Mututsi:
akaba Umukobwa w'Abega.

Nyina ni Mageni
ya Gikari
cya Nsoro:
akaba umukobwa w'Abahondogo.

Aho ga nyine, Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Mibambwe ni uwa
KIGERI.
Izina rye akiri Umututsi
akaba Mukobanya.

Nyina ni Nyirakigeri.
Izina rye akiri Umututsi
akaba Nyankuge,
ya Sagashya
ka Sakera
ka Sakayumbu
ka Mwezantandi
wa Ntandayera
ya Mukono
wa Mututsi: akaba umukobwa w'Abakono.
Nyina ni Nyiravuna
rya Rweru
rwa Nsoro:
akaba umukobwa w'Abahondogo.

Aho ga nyine, Abakono bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Kigeri ni uwa
CYIRIMA.
Izina rye akiri Umututsi
Akaba Rugwe.

Nyina ni Nyiracyirima.
Izina rye akiri Umututsi
akaba Nyakiyaga,
cya Ndiga
ya Gahutu
ka Serwega
rwa Mututsi:
akaba umukobwa w'Abega.

Nyina ni Nyabasanza,
ba Njwiri
ya Mupfumpfu
wa Ndoba Umwami wa Rubanda:
akaba umukobwa w'Abanyiginya.

Aho ga nyine, Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Cyirima ni uwa
RUGANZU.
Izina rye akiri Umututsi
ni Bwimba.

Nyina ni Nyiraruganzu.
Izina rye akiri Umututsi
akaba Nyakanga,
ka Tema
lye Lima
lye Bare
lye Gongo
rya Muzora
wa Gahuriro
ka Jeni
rya Rurenge:
akaba Umukobwa w'Abasinga.

Nyina akaba Nyabitoborwa
bya Muzora
wa Mushambo
wa Kanyandorwa
ka Gihanga:
akaba umukobwa w'Abashambo.

Aho ga nyine, Abasinga bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Ruganzu ni uwa
NSORO.
Izina rye akiri Umututsi
Akaba Samukondo.

Nyina ni Kiziga
cya Ruhinda
rwa Mbogo
ya Gishwere:
akaba umukobwa w'Abega.

Aho ga nyine, Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Nsoro ni uwa
SAMEMBE.
Nyina akaba Magondo
ya Mutashya:
akaba umukobwa w'Abaha.

Aho ga nyine, Abaha bakabyarana Abami n'Abanyiginya.

Samembe ni uwa
NDOBA.
Nyina ni Monde,
ya Gahutu
ka Serwega
rwa Mututsi :
akaba umukobwa w'Abega.

Aho ga nyine, Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Ndoba ni uwa
NDAHIRO.
Izina rye akiri Umututsi
ni Ruyange

Nyina ni akaba Nyirandahiro.
Izina rye akiri Umututsi
ni Cyizigira.
Akaba umukobwa w'Abasinga.

Aho ga nyine, Abega bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Ndahiro ni uwa
RUBANDA.
Nyina akaba Nkundwa
ya Mbazi
ya Nyundo.
Akaba umukobwa w'Abasinga.

Aho ga nyine, Abasinga bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Rubanda ni uwa
RUKUGE.
Nyina ni Nyirankindi ya Kiragira,
Akaba umukombwa w'Abasinga.

Aho ga nyine, Abasinga bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Rukuge ni uwa
NYARUME.
Nyina ni Nyirashyoza
rya Muzora.
Akaba umukobwa w'Abasinga.

Aho ga nyine, Abasinga bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Nyarume ni uwa
RUMEZA.
Nyina ni Kirezi
cya Rugwana.
Akaba umukobwa w'Abasinga.

Aho ga nyine, Abasinga bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Rumeza ni uwa
YUHI.
Izina rye akiri Umututsi
Akaba Musindi.

Nyina ni Nyirayuhi.
Izina rye akiri Umututsi
akaba Nyamata
ya Rwiru :
akaba umukobwa w'Abasinga.

Aho ga nyine, Abasinga bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Yuhi ni uwa
KANYARWANDA.
Izina rye akiri Umututsi
Akaba Gahima.

Nyina ni Nyirakanyarwanda.
Izina Akaba Nyamususa,
akaba Nyamususa,
wa Jeni
rya Rurenge :
akaba umukobwa w'Abasinga.

Aho ga nyine, Abasinga bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Kanyarwanda ni uwa
GIHANGA.
Izna rye akiri Umututsi
akaba Ngomijana.

Nyina n Nyirarukangaga
ra Nyamigezi
ya Kabeja :
akaba umukobwa w'Abazigaba.

Aho ga nyine, Abazigaba bakabyarana Abami n'Abanyiginya.


--------------------------------------------------------------------------------
Gihanga ni uwa
Kazi
ka Kizira
cya Gisa
cya Randa
rya Merano
ya Kobo
ka Kijuru
cya Kimanuka
cya Muntu
wa Kigwa
cya Nkuba
- ari we SHYEREZO.

"Ngaho iyo mwama,
Mukuru wa Samukondo,
Mu mizi yanyu mikuru!"

Related Posts by CategoriesSem comentários:

Publicar um comentário